Vi gör vad vi heter - lösningar!

IQ Solutions är ett företag som kan digital kommunikation och marknadsföring. Det innebär att vi ofta verkar i gränslandet mellan IT-avdelningen och marknadsavdelningen. Med intelligenta lösningar rationaliserar vi dina informationsflöden.

Enkelhet är lyx

IQ är samlingsnamnet för ett antal intelligenta produkter som på olika sätt hjälper dig att sälja mer eller att rationalisera arbetsflöden. Gemensamt för alla är att vi i utformningen fokuserar på enkelhet och användarvänlighet. Startsträckan skall vara mycket kort – du är igång på några minuter. IQ-produkterna ska vara så lätta och intuitiva att använda att manualer blir överflödiga.

IQ-produkterna är internetbaserade och körs vanligtvis direkt från vår server. Det ger direkt åtkomst från valfri dator och som användare slipper du alla problem med serversäkerhet, program och tilläggsprogram. Önskar du att använda din egen server löser vi också det.

Stor flexibilitet är en annan utmärkande egenskap. Vi skräddarsyr gärna specialfunktioner för just dina behov, eller kombinerar flera IQ-produkter i en anpassad lösning för att förenkla administration och användarfunktioner.

Filosofin är att varje kund ska ha just de funktioner som behövs men slippa allt som gör användningen onödigt komplicerad.

Om oss

Om oss

IQ Solutions är en integrerad del av reklambyrån Infab Kommunikation Skåne AB. Vi har kommunikation och företagande som specialitet. Därför vet vi att tekniken ska anpassa sig efter dina kommunikativa behov och efter varje företags specifika förutsättningar och önskemål.

Vi hjälper dig med det du önskar. Hela företagets kompetens finns till ditt förfogande. Allt ifrån strateger och affärsutvecklare till copy writers, art directors och filmare finns i samma lokaler.

Vi fungerar ofta som underleverantörer till andra reklambyråer. Det brukar upplevas positivt att få avancerade tekniska lösningar levererade av någon som har förståelse för kommunikativa frågor och designens betydelse. Så hör gärna av dig om du är kollega i branschen.

Företaget har funnits sedan 2001 och har en stabil ekonomi och låg personalomsättning vilket betyder att du kan räkna med att vi finns kvar och kan ge god service även i framtiden.

Kontakta oss för mer information och diskussion om dina behov. »